”Vi kan inte skänka barnen framtiden, men vi kan ge dem nuet” – Kathleen Norris

Inlägg från kategorin ‘Nyheter’

Skattereduktion för gåvor till Barn i Nöd

2017-05-24-PHOTO-00000303

Skattereduktion för gåvor till Barn i Nöd Från och med den 1 juli 2019 kan privatpersoner få skattereduktion för vissa gåvor som ges till ideella organisationer. Skattereduktionens storlek Skattereduktionen uppgår till 25 % av gåvobeloppet och får högst uppgå till 1 500 kr per år. Detta motsvarar ett underlag för skattereduktion om 6 000 kr per år. Understiger underlaget 2 000 kr ett år görs ingen skattereduktion. För att kunna… Läs mer »

Skicka mig Barn i Nöds tidning

Nya barnen (3)

Jag vill gärna att ni skickar mig Barn i Nöds tidning. Klicka här för att komma till formuläret som undertecknas med e-legitimation. GDPR Nu i vår har ingen nog kunnat undgå all information om GDPR, en förkortning av General Data Protection Regulation som är en ny dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersatte den svenska personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen innebär att… Läs mer »