”En kan inte hjälpa alla men alla kan hjälpa någon”

Skicka mig Barn i Nöds tidning

tidningJag vill gärna att ni skickar mig Barn i Nöds tidning. Klicka här för att komma till formuläret som undertecknas med e-legitimation.

GDPR
Nu i vår har ingen nog kunnat undgå all information om GDPR, en förkortning av General Data Protection Regulation som är en ny dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersatte den svenska personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen innebär att du som givare och finns med i vårt register har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn, kontaktuppgifter och hur mycket pengar du har skickat in till Barn i Nöd.

Vi skyddar dina personuppgifter
Det är viktigt för oss på Barn i Nöd att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi använder dina personuppgifter för att vi ska kunna göra våra utskick av tidningen Barn i Nöd och när vi registrerar de gåvor som du skickar in.

Du kan när som helst kontakta Barn i Nöd för att ändra uppgifterna eller tas bort ur registret.

Klicka här för att komma till formuläret.

 

Barn i Nöd
Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg

Tel: 031-704 65 60
E-mail: info@barninod.com