”Vi kan inte skänka barnen framtiden, men vi kan ge dem nuet” – Kathleen Norris

2015 Juni

Tidning juni15Rangala Baby Home ligger sju mil från Kisumu, mitt på ekvatorn i västra Kenya. Med 47 barn, som är allt ifrån några dagar gamla upp till 4-5 år, så är det full fart på barnhemmet.

Läs mer i vår tidning (pdf)