”Att rädda barn är att rädda framtiden.” Selma Lagerlöf

Agape

DSC_0456Agape Child Centre är det första barnhemmet som Barn i Nöd var med och startade 1979 och det ligger i Perumbavoor, Kerala i södra Indien. På barnhemmet bor idag runt 65 flickor och pojkar som kommer från mycket fattiga förhållanden. Föräldrarna har inte några som helst möjligheter att ge varken mat eller skolgång till sina barn.

På Agape får barnen ett gott hem och alla får skolutbildning. Flera av barnen har efter sin tid på barnhemmet fått bra arbete och möjlighet till ett bättre liv. På den 2-åriga bibelskolan som finns på centret studerar runt 25 elever som kommer ifrån norra Indien.

Barn i Nöd har finansierat inköp av tomtmark samt byggnation av samtliga fastigheter; pojk- och flicklogement, matsal & kontor, kyrka samt skola och logement för bibelskolans elever.

Föreståndarna är desamma som varit allt sedan barnhemmet byggdes – Pastor Joseph och hans fru Maria.

Redan första året planterades tusen gummiträd, och sedan många år framställer man gummi. Denna verksamhet ger ett visst ekonomiskt tillskott till barnhemmet. 2007 togs alla de gamla träden bort och ersattes med nya.

DSC_0497

I Kerala händer det praktiskt taget dagligen att strömmen försvinner. Men på Agape Child Centre finns en egen generator som håller igång strömmen. Det finns också utrustning som gör att man kan använda sig av solenergi. Varje dag värms 100 liter vatten upp på detta sätt. Dessutom är det också 15 lampor som lyser med kraft från solenergi. Under monsunperioden i juni och juli är det också mycket vanligt med åska och blixtnedslag i området. För att förhindra olyckor som kan förstöra datorerna och annat har nu även åskledare installerats.

DSC_0448Barnhemmet har också 2 kor, 6 getter och 25 höns. Till Agage tillhör också en stor fruktträdgård med många olika sorters frukter som både kommer barnen till del och som kan säljas på marknaden.

Barn i Nöd har sedan starten 1979 varit den enda stödjande organisationen.

Agape

Agape FB_2

Agape FB