”Vi kan inte skänka barnen framtiden, men vi kan ge dem nuet” – Kathleen Norris

Amazonas i juni 2015

Amazonas i juni 2015