”Vi kan inte skänka barnen framtiden, men vi kan ge dem nuet” – Kathleen Norris

Jaffa Institutet

I staden Jaffa som praktiskt taget är hopbyggt med Tel Aviv i Israel finns det många barn som far illa på grund av arbetslöshet, drogmissbruk med mera. Därför startades Jaffainstitutet för ett antal år sedan för att stödja dessa barn.

Från början var det ett eftermiddagshem för en grupp barn med svåra hemförhållanden. Barnen fick vuxenstöd, läxhjälp och ett mål närande mat varje dag. Men hjälpbehovet bara växte och växte, och i de olika verksamhetsgrenarna har man nu kontakt med mer än 4000 barn, och man har mer än 100 anställda välutbildade pedagoger, sociologer och terapeuter och en stor skara volontärer.

Av Jaffas invånare är cirka en femtedel araber, och ungefär lika stor procent arabiska barn får hjälp och stöd på Jaffainstitutet. Alla barn på Jaffainstitutet lever under svåra hemförhållanden. Många blir fysiskt misshandlade, och därför är det viktigt med värme, kärlek och närvaro.

Allt fler ungdomar får hjälp att genomföra gymnasieutbildning, och man har kunnat ordna stipendier för högskoleutbildning åt ett hundratal elever årligen. Några hundra hushåll får matpaket två gånger i månaden.

Under skolloven anordnar Jaffainstitutet läger för barnen med en varm måltid och massor av aktiviteter.

Jaffa

Yael

Yael går i tredje klass och hon lider av svår ADHD. Men under alla år så har hennes föräldrar inte gjort något för att få någon hjälp för henne. Yael, som är åtta år, är en godhjärtad och social tjej som är mycket populär bland sina jämnåriga.

Yaels pappa tog henne till Bet Metsuba strax efter han hade blivit fri efter en tid i fängelse. Bet Metsuba är Jaffa Institutets aktivitetscenter för barn med speciella behov.

Pappan hade bestämt sig för att bli mer delaktig i sina barns uppfostran, eftersom han saknat dem väldigt mycket under sin tid i fängelset. Yaels mamma var också mycket arg på honom för att han lämnat henne ensam att ta hand om barnen. Så när pappan kom ut från fängelset tog hon ett steg tillbaka och lät honom helt ta över. Yael har en mycket nära och fin relation med sin pappa.

Yaels pappa gick igenom drogrehabilitering i fängelset och han fortsatte sen rehabiliteringen när han kom ut i samhället igen. Men nyligen blev han tyvärr arresterad igen på grund av droger. Efter att hennes pappa arresterats igen förändrades Yael mycket. Hon gick från att vara en mycket glad tjej till att bli tyst och dra sig undan.

Personalen på Bet Metsuba, som har en mycket bra relation med Yael, arbetar nu med olika terapeutiska metoder för att hjälpa henne genom denna kris.

Personalen hjälper nu också Yaels föräldrar. De för samtal med hennes pappa i fängelset och de ger hennes mamma stöd och råd i situation som nu råder. När pappan återigen sitter i fängelse har mamman tagit ett steg framåt igen och tar hand om barnen.

Yael, som äter sitt huvudsakliga mål mat varje dag på Bet Metsuba, får också rester att ta med sig hem. På så sätt kan de underlätta för mamman och resten av familjen får mat.