”Att rädda barn är att rädda framtiden.” Selma Lagerlöf

Padhar Hospital

Padhar HospitalPå missionssjukhuset i Padhar som startades av Evangeliska Fosterlandsstiftelsens (EFS) missionärer 1958 utförs många operationer varje år. Många fattiga familjer kommer och söker hjälp på sjukhuset. Barn i Nöd hjälper till att betala operationskostnader för barn som inte har råd till det.

Sjukhusets läkare åker ibland ut i byarna runt Padhar för att undersöka byborna. De kan då hitta dessa sjuka barn som föräldrarna inte har råd att ta till sjukhuset. De får också hjälp av läkare från olika länder som kommer till missionssjukhuset för att utföra operationer. Många barn med gomspalt har genom åren fått hjälp på sjukhuset.