”Att rädda barn är att rädda framtiden.” Selma Lagerlöf

Yrkesskola i Nagrakata

Nu drar vi igång ett nytt projekt i norra Indien. På den norska organisationen Stiftelsen Global Aid mark har vi fått möjlighet att bygga en yrkesskola för flickor i Dooars-området. Global Aid arbetar tillsammans med den indiska organisationen Grace Children Project som finns på plats och har ansvaret. Det första spadtaget är taget och i början av nästa år räknar vi med att de första utbildningarna ska starta.

IPAD PICS (159)

I en del av Dooarsområdet, i en omkrets av ungefär 40 kilometer, bor runt en miljon människor. Folk från olika folkgrupper och stammar har bott och arbetat i detta område där det tidigare funnits cirka 250 teplantager. Men nu har man lagt ner 72 stora och små plantager, på grund av olönsamhet och skatter. Detta har lett till att runt 150 000 människor har blivit arbetslösa. Teplantagerna växer vilt och man ser inga arbetare ute på fälten. Te-fabrikerna har stängt och står där övergivna och rostar.

Doars-2017-Feb (1)Grace Children Project har kontakt och överblick av situationen i fjorton av dessa byar som är drabbade och de gör regelbundna besök där. I dessa byar fanns drygt 30 000 personer som arbetade på teplantagerna. Deras dagslön var cirka 13 kronor per dag.  Men nu är alltså alla dessa utan jobb och utan lön. Mestadels var det kvinnor och unga flickor som jobbade på fälten.

Detta har skapat enorma problem i hela Dooars-området. Inte minst för de många barn som växer upp där. Man räknar med att det finns cirka 30 000 barn och ungdomar i detta område och 80% av dessa barn går inte i skolan. Då skolorna som tidigare bekostades av plantagerna har stängt, har de flesta föräldrarna inte råd att sätta sina barn i andra skolor då det kostar pengar.

Arbetslösheten har skapat hungersnöd i hela området. Man gör allt för att finna en inkomst så man kan leva vidare. Många barn går till den uttorkade floden och plockar småsten som de sedan kan sälja för några ”korvören”. Några kvinnor kan få något dagsarbete då och då.

6Grace Children Project försöker hjälpa till både med matpaket och på andra sätt. Eftersom hälsoklinikerna som fanns inne på dessa områden också stängt får man hjälpa till även med detta. Vad vi förstår så gör myndigheterna inget för att hjälpa de nödlidande.

Det är alltså i detta område Barn i Nöd nu har börjat bygga en yrkesskola för flickor i tonårsåldern. Utbildningen kommer att vara tidsbestämd från 4 till 6 månader, därefter kommer nya flickor in. Det betyder att vi kan hjälpa minst 50 flickor per år, till ett bättre liv. Under utbildningen kommer flickorna att bo på skolan och få mat och annat de behöver.

Utbildningarna kommer att vara inriktade på behoven som finns i området. Vi räknar också med att sedan kunna hjälpa flickorna ut i arbetslivet, så att de kan försörja sig själva och ge hjälp till sina familjer. Dessutom kommer vi ge matpaket till flickornas familjer för att stödja dem under tiden flickorna går i skolan. På så sätt hoppas vi att flickorna får tillåtelse av föräldrarna att gå i skolan och att den hjälpen också ska förhindra att flickor säljs och hamnar i prostitution.