”Barn är jordens levande blommar” -Maksim Gorkij

6

6