”Vi kan inte skänka barnen framtiden, men vi kan ge dem nuet” – Kathleen Norris

Doars-2017-Feb (1)

Doars-2017-Feb (1)