”En kan inte hjälpa alla men alla kan hjälpa någon”

Together

Together