”En kan inte hjälpa alla men alla kan hjälpa någon”

Stöd oss

Barn i Nöd har ända från starten nästan uteslutande fått sina gåvor från privatpersoner, kyrkor och företag som regelbundet och med enstaka större eller mindre gåvor betalat in på Barn i Nöds plusgirokonto.

Barn i Nöd har åtagit sig att delvis stödja eller ha hela ansvaret för 18 olika projekt.

Vi fördelar de insamlade gåvorna så att verksamheterna kan fortsätta och utvecklas på bästa sätt.

Plusgiro 90 05 75-2 Bankgiro 900-5752

SWISHA enkelt din gåva till nummer 123 900 5752

Det finns flera sätt att stödja Barn i Nöd:

DSC_0595