Slumarbete i Delhi

År 2000 träffade Barn i Nöd de båda indiska kvinnorna Jessy och Vanitha för första gången. Deras historia är säregen och värd att begrunda. Båda hade fin utbildning och en tryggad framtid. De lämnade allt detta för att flytta till Delhis fattigaste slumområde och började där osjälviskt arbeta med barnen. Den första tiden skulle komma att bli svår med sjukdomar och en svår kultur att anpassa sig till. Trots detta fortsatte de att arbeta. De bodde i ett skjul och hade knappt mat för dagen. Arbetet bland barnen i slummen är tufft och slitsamt. Barn i Nöd var med och sponsrade deras arbete under sju år. År 2007 fick de ekonomiskt stöd från en annan organisation.

Idag är det Vanitha och hennes man Allen som fortsatt arbetet bland barnen. De bor i slummen med sina två döttrar och hela familjen är engagerade i arbetet. I Delhis slumområden bor närmare 2 miljoner människor och det talas 19 olika språk. Då organisationen som hjälpt dem idag inte längre finns med i bilden vände de sig till Barn i Nöd och beslutet togs att återigen gå in och hjälpa till i arbetet bland Delhis barn.

Varje vecka har de sex samlingar på olika ställen i området. De träffar 800-1000 barn i månaden. De har åtta volontärer som hjälper dem. De hjälper till med läxläsning, har barnmöten och ger sömnadskurser.

De gör ett fantastiskt arbete och att de fortsatt att arbeta i slummen, trots att de knappt haft några ekonomiska resurser, visar på deras stora hjärta för alla dessa barn.

Fler Projekt

Ray of Hope

Glória Santos Reynolds är uppvuxen och bosatt i Manaus som

BaanChivitMai

Verksamheten startades år 1989 i huvudstaden Bangkok och fyra år

Hannacentret

I Proyecto Cuatro, några kilometer utanför Azua finns det många