”En kan inte hjälpa alla men alla kan hjälpa någon”

Sekretess

GDPR
Nu i vår har ingen nog kunnat undgå all information om GDPR, en förkortning av General Data Protection Regulation som är en ny dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersatte den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Den nya lagen innebär att du som givare och med i vårt register har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn, kontaktuppgifter och hur mycket pengar du har skickat in till Barn i Nöd.

Vi skyddar dina personuppgifter
Det är viktigt för oss på Barn i Nöd att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även registrering på när du skickat in gåvor till Barn i Nöd.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Förändring i dina personuppgifter
Du kan när som helst kontakta oss för att ändra dina uppgifter eller meddela oss för att vi ska ta bort dig ur vårt register.

Barn i Nöd
Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg

Telefon: 031-704 65 60
Email: info@barninod.com