”Att rädda barn är att rädda framtiden.” Selma Lagerlöf

Sekretess

Barn i Nöds personuppgifts policy

Vi spar de uppgifter som du lämnar, såsom namn, adress osv för att du ska kunna få aktuell information från Barn i Nöd.

Vi garanterar att vi inte lämnar ut dina uppgifter till någon annan utan de används bara för Barn i Nöds egna utskick.

Du kan när som helst höra av dig till Barn i Nöd om du vill ändra i dina uppgifter:

Barn i Nöd
Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg

Telefon: 031-704 65 60
Email: info@barninod.com