I världen

Barn i Nöd startades 1971 och stödjer barnhem, daghem, skolor, hälsocenter och yrkesutbildande verksamhet i sammanlagt fyra världsdelar.

Arbetet sker genom verksamhet som vi själva startat eller genom att stödja och utveckla redan befintliga barnhem. 1000-tals barn får dagligen mat, logi, läkarvård och skolgång.

Arbetet leds och utförs av personal från platsen med såväl lokal kännedom som kulturell kunskap i de aktuella områdena. Det ger en hjälp och trygghet för barn som har det allra svårast.

Våra projekt i världen