Stöd oss

Barn i Nöd har ända från starten nästan uteslutande fått sina gåvor från privatpersoner, kyrkor och företag som regelbundet och med enstaka större eller mindre gåvor betalat in på Barn i Nöds bank eller plusgirokonto.

Bankgiro 900-5752

Plusgiro 90 05 75-2

 

 

 

 

 

Barn i Nöd har åtagit sig att delvis stödja eller ha hela ansvaret för 11 olika projekt i 6 länder. Vi fördelar de insamlade gåvorna så att verksamheterna kan fortsätta och utvecklas på bästa sätt.

Skattereduktion
Barn i Nöd är godkända för skattereduktion. För att du som givare ska kunna få del av detta måste din gåva vara minst 200 kronor per tillfälle och komma upp i minst 2 000 kronor på ett år.
Klicka här för att läsa mer.

 

tidning

Skulle du vilja få Barn i Nöds tidning hem i brevlådan?

Tidningen är gratis och den utkommer fyra gånger per år. Där får du en uppdatering om vad som händer ute på de olika platserna där Barn i Nöd arbetar.

Klicka här för att komma till formuläret som undertecknas med e-legitimation.

 

Det finns flera sätt att stödja Barn i Nöd: