”En kan inte hjälpa alla, men tillsammans kan hjälpas åt och hjälpa många!”

Välkommen till Barn i Nöd

Vi gör det tillsammans! Vi kan vara en utsträckt hand till människor som behöver hjälp. Och hjälpen vi ger är med och förvandlar tillvaron för många människor. En kan inte hjälpa alla, men tillsammans kan vi hjälpa många! Som givare är Du en viktig och värdefull del av Barn i Nöd.

Tyvärr kan vi inte säkra upp och förhindra att barnen på våra olika platser inte utsätts för hunger eller andra hemska saker, men vi kan göra vårt bästa för att finnas där. Älska barnen och försöka hjälpa och visa på en väg framåt. Det är så lätt att vi ser på statistik och räknar i hur många vi kan hjälpa. Men vi måste se till barnen ett och ett. För det enskilda barnet kan det göra den stora skillnaden. Var vi än bor på jorden så är vi människor. Vi behöver alla bli sedda och älskade för att slå ut i blom. Även om vi har olika förutsättningar kan vi göra vårt bästa för att hjälpa varandra framåt.

”När en fattig människa dör av hunger är det inte för att Gud inte tog hand om denne. Det hände därför att varken du eller jag gav den personen vad den behövde. Calcutta finns överallt i världen om du kan se med dina ögon…”

”Kan vi inte göra storverk, kan vi ändå göra små gärningar med stor kärlek.”

”Ensamhet och känslan av att vara oönskad är den mest fruktansvärda fattigdom.”

”Kärlek är en frukt i alla årstider och inom räckhåll för varje hand.”

(citaten kommer från Moder Teresa)

Några av våra pågående projekt

Rangala Baby Home i Kenya

Personalen på Rangala Baby Home omsluter de små med kärleksfull hjälp och omsorg. Flera av barnen är HIV-smittade, men med rätt medicin redan från början kan omkring 30% av barnen växa upp och leva ett friskt liv.

Rangala Baby Home ägs av Katolska kyrkan. År 1939 startade Franciskan systrar från England ett center för att dela ut medicin.
De lärde även mammorna hur de skulle ta hand om sina barn så att de inte blev sjuka. Sedan hur de skulle sköta barnen när de var sjuka. I stort innebar arbetet att ta hand om sjuka barn och samtidigt erbjuda utbildning om bra näringslära.

År 1940 ändrades centrets inriktning på grund av att så många barn utan mödrar ökade. Många av kvinnorna dog under förlossningen. Det var då som Fransciskan systrarna från St Joseph (en lokal församling) öppnade ett separat center för omvårdnad och hjälp till spädbarn. De utbildade även mammorna som överlevt förlossningen. Allt handlade om omsorg och utveckling av barnen.

Efterhand hittades barn vid vägkanter eller i kulvertar och de kom till hemmet. Barnen var övergivna och okända. Några blev också övergivna eller försummade av anhöriga som inte klarade av att ta hand om barnen. Den trenden har fortsatt.

Hannacentret

I Proyecto Cuatro, några kilometer utanför Azua finns det många familjer som lever under svåra förhållanden. Det är ett samhälle som präglas av fattigdom, droger

Läs mer »

Ray of Hope

Glória Santos Reynolds är uppvuxen och bosatt i Manaus som ligger i hjärtat av Amazonas regnskog. Hon startade Ray of Hope i juni 2003. Hon

Läs mer »

Agape Child Centre

Agape Child Centre är det första barnhemmet som Barn i Nöd var med och startade 1979 och det ligger i Perumbavoor, Kerala i södra Indien.

Läs mer »

Du kan också göra skillnad!

”Ibland tror vi att det vi gör bara är en droppe i havet. Men havet skulle vara mindre utan den droppen.” Moder Teresa