”En kan inte hjälpa alla, men tillsammans kan vi hjälpa många!”

Välkommen till Barn i Nöd

Vi gör det tillsammans! Vi kan vara en utsträckt hand till människor som behöver hjälp. Och hjälpen vi ger är med och förvandlar tillvaron för många människor. En kan inte hjälpa alla, men tillsammans kan vi hjälpa många! Som givare är Du en viktig och värdefull del av Barn i Nöd.

Tyvärr kan vi inte säkra upp och förhindra att barnen på våra olika platser inte utsätts för hunger eller andra hemska saker, men vi kan göra vårt bästa för att finnas där. Älska barnen och försöka hjälpa och visa på en väg framåt. Det är så lätt att vi ser på statistik och räknar i hur många vi kan hjälpa. Men vi måste se till barnen ett och ett. För det enskilda barnet kan det göra den stora skillnaden. Var vi än bor på jorden så är vi människor. Vi behöver alla bli sedda och älskade för att slå ut i blom. Även om vi har olika förutsättningar kan vi göra vårt bästa för att hjälpa varandra framåt.

”När en fattig människa dör av hunger är det inte för att Gud inte tog hand om denne. Det hände därför att varken du eller jag gav den personen vad den behövde. Calcutta finns överallt i världen om du kan se med dina ögon…”

”Kan vi inte göra storverk, kan vi ändå göra små gärningar med stor kärlek.”

”Ensamhet och känslan av att vara oönskad är den mest fruktansvärda fattigdom.”

”Kärlek är en frukt i alla årstider och inom räckhåll för varje hand.”

(citaten kommer från Moder Teresa)

Några av våra pågående projekt

Lyckliga Barn i Amazonas

Nilda är föreståndare på centret Lyckliga Barn som ligger i
djungelstaden Autazes, några timmar söder om Manaus. Under åren som centret funnits har ett fint program för barnen arbetats fram. Drygt 100 barn är registrerade och kommer regelbundet och deltar i de olika klasserna. De får extraundervisning både på för- och eftermiddagarna för att barnen bättre ska klara skolan.

Barnen får också mat och det betyder mycket då de allra flesta kommer från mycket fattiga familjer.
Det finns också barn som kommer från en närliggande indianby med
Moura-indianer. Nilda är mycket glad över att hövdingen där gett sitt tillstånd så barnen får vara med på centret.

Centret ligger i ett område som präglas av kriminalitet och droger.

Hannacentret

I Proyecto Cuatro, några kilometer utanför Azua finns det många familjer som lever under svåra förhållanden. Det är ett samhälle som präglas av fattigdom, droger

Läs mer »

Ray of Hope

Glória Santos Reynolds är uppvuxen och bosatt i Manaus som ligger i hjärtat av Amazonas regnskog. Hon startade Ray of Hope i juni 2003. Hon

Läs mer »

Du kan också göra skillnad!

”Ibland tror vi att det vi gör bara är en droppe i havet. Men havet skulle vara mindre utan den droppen.” Moder Teresa