Grace Yrkesskola i Nagrakata

Det var i september 2016 som Barn i Nöd kom till Nagrakata första gången. Vi fick då höra om den eländiga situation som rådde i Doars-området, med alla som blivit arbetslösa då många teplantager hade lagts ner. Vi fick en uppgift om att 20 plantager var nedlagda i Doars-området och 64 000 familjer på grund av detta blivit arbetslösa. Låt säga att varje familj består av fem personer, då betyder det att minst 300 000 människor är i desperat behov av hjälp på ett eller annat sätt. 15 – 20 000 flickor som tidigare arbetat på teplantagerna var nu arbetslösa och utan någon som helst inkomst. Hur lätt är det då inte att kunna lura iväg dessa flickor med löfte om arbete och bra lön? Det utlovas fina arbeten och god ekonomi, men i själva verket säljs de vidare och hamnar slutligen i prostitution eller annat elände på klubbar och horhus i olika storstäder. Detta pågick helt uppenbart i området.

Då vi kom hem från vårt besök i Doars och rapporterade om situationen, beslöt vi i styrelsen för Barn i Nöd att vi skulle göra en insats i detta område och försöka rädda unga flickor från eländet och försöka ge dem en bättre framtid. Det bästa sättet vi kunde se var att starta en yrkesskola för att ge flickor i farozonen möjlighet till utbildning som sen gav dem arbete.

IMG_1024

Vi hade kontakt med den norska Stiftelsen Global Aid och Grace Ministries (organisationen på plats) som har en skola i Nagrakata och intill skolan, på deras markområde, fick vi möjlighet att bygga en yrkesskola för flickor. I dag står yrkesskolan färdig och den leds av Grace Ministries ansvarige ledare Manoj och hans fina familj i Nagrakata. De har gjort ett enastående fint arbete, både med byggnationen och i uppstarten av skolan.

I juli 2019 startades arbetet upp med de två första klasserna i skolan. Det är 24 elever som under ett års tid studerar två olika yrken. De läser en del ämnen tillsammans men är sen uppdelade då den ena halvan läser Hår och Skönhet och den andra halvan Sömnad.

Utbildningarna kommer att vara inriktade på behoven som finns i området. Vi räknar också med att sedan kunna hjälpa flickorna ut i arbetslivet, så att de kan försörja sig själva och ge hjälp till sina familjer.

Dessutom ger vi matpaket till flickornas familjer för att stödja dem under tiden flickorna går i skolan. På så sätt hoppas vi att flickorna lättare får tillåtelse av föräldrarna att gå i skolan och att den hjälpen också ska förhindra att flickor säljs och hamnar i prostitution. Detta är ett riskområde där många flickor tidigare har försvunnit eller blivit sålda för att sen hamnat på olika bordeller i storstäderna.

 

Nagrakata

Fler Projekt

Hannacentret

I Proyecto Cuatro, några kilometer utanför Azua finns det många

Ray of Hope

Glória Santos Reynolds är uppvuxen och bosatt i Manaus som

BaanChivitMai

Verksamheten startades år 1989 i huvudstaden Bangkok och fyra år

Kärlekens Hem

Staden Manacapuru ligger utmed Solimões, den flod som dagligdags kallas