Lyckliga Barn

Nilda är föreståndare på centret Lyckliga Barn som ligger i djungelstaden Autazes, några timmar söder om Manaus. Under åren som centret funnits har ett fint program för barnen arbetats fram. Drygt 100 barn är registrerade och kommer regelbundet och deltar i de olika klasserna. De får extraundervisning både på för- och eftermiddagarna för att barnen bättre ska klara skolan.

Barnen får också mat och det betyder mycket då de allra flesta kommer från mycket fattiga familjer. Det finns också barn som kommer från en närliggande indianby med Moura-indianer. Nilda är mycket glad över att hövdingen där gett sitt tillstånd så barnen får vara med på centret.

Centret ligger i ett område som präglas av kriminalitet och droger. Efter att centret nu varit igång några år så har det kommit fina rapporter från staden att man märker en stor skillnad i området. Kriminaliteten har gått ner och det har blivit lugnare och säkrare att bo i området. Det finns också barn som kommer från missbrukarhem och som genom att komma till centret fått ett bättre liv.

För några år sen byggdes en inhägnad sportplan i anslutning till centret där barnen kan sporta och leka. Det har varit mycket positivt för barnen och de boende i området. Personalen gör ett fantastiskt arbete med barnen och de stortrivs. De försöker hela tiden utveckla och göra programmet för barnen bättre och bättre.

 

Autazes

Autazes

Autazes

Fler Projekt

Hannacentret

I Proyecto Cuatro, några kilometer utanför Azua finns det många

Ray of Hope

Glória Santos Reynolds är uppvuxen och bosatt i Manaus som

BaanChivitMai

Verksamheten startades år 1989 i huvudstaden Bangkok och fyra år

Kärlekens Hem

Staden Manacapuru ligger utmed Solimões, den flod som dagligdags kallas