Om Barn i Nöd

Barn i Nöd startades 1971 och stödjer barnhem, daghem, skolor, hälsocenter och yrkesutbildande verksamhet i sammanlagt fyra världsdelar.

Arbetet sker genom verksamhet som vi själva startat eller genom att stödja och utveckla redan befintliga barnhem. 1000-tals barn får dagligen mat, logi, läkarvård och skolgång.

Arbetet leds och utförs av personal från platsen med såväl lokal kännedom som kulturell kunskap i de aktuella områdena. Det ger en hjälp och trygghet för barn som har det allra svårast.

Vår vision

Vår vision är att bedriva socialt hjälparbete och kristen mission genom att främja barn- och ungdomsvård och fostran eller utbildning samt utöva hjälpverksamhet bland behövande.

Organisation

BARN I NÖD – Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp

är hela vårt namn. Vårt säte finns i Göteborg. Sedan 1997 är vi en inregistrerad insamlingsstiftelse. Vi har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Arbetet leds av en styrelse som har 3-6 sammanträden per år.

Styrelseledamöter

Ordförande: Dick Brenner
Direktor: Karin Johansson
Kassör: Varughese Mathew
Johanna Bjurenstedt Gustafsson
Mattias Brenner
Elisabeth Vansvik
Petra Wallenstam