Stadgar och Årsredovisning

Stadgar

Klicka för att läsa Barn i Nöds stadgar

 

 

 

Årsberättelse och Årsredovisning

Klicka för att läsa Årsberättelse 2023

Klicka för att läsa Årsredovisning 2023 

Kontakta oss om ni har några frågor.

Arkiv Årsredovisning

Klicka på årtalen för att läsa pdf

2022

2021

2020

2019

2018

Arkiv Årsberättelse

Klicka på årtalen för att läsa pdf

2022

2021

2020

2019

2018