Sekretess

Vi skyddar dina personuppgifter
Det är viktigt för oss på Barn i Nöd att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även registrering på när du skickat in gåvor till Barn i Nöd.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Förändring i dina personuppgifter
Du kan när som helst kontakta oss för att ändra dina uppgifter eller meddela oss för att vi ska ta bort dig ur vårt register.

Barn i Nöd
Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg

Telefon: 0760-20 11 32
Email: info@barninod.com