Skattereduktion för gåvor

Skattereduktion för gåvor till Barn i Nöd
Från och med den 1 juli 2019 kan privatpersoner få skattereduktion för vissa gåvor som ges till ideella organisationer.

Skattereduktionens storlek
Skattereduktionen uppgår till 25 % av gåvobeloppet och får högst uppgå till 3 000 kr per år (från inkomstår 2022). Detta motsvarar ett underlag för skattereduktion om 12 000 kr per år. Understiger underlaget 2 000 kr ett år görs ingen skattereduktion.  För att kunna räknas med måste varje enskild gåva uppgå till minst 200 kr. Enbart penninggåvor kan ge rätt till skattereduktion.
Du måste alltså ge minst 200 kr varje gång du ger en gåva till en godkänd gåvomottagare för att gåvan ska kunna räknas med i underlaget. För att kunna få skattereduktion måste de totala gåvorna, till en eller flera gåvomottagare, uppgå till minst 2 000 kr under året.

Begära skattereduktion
Skattereduktionen begär du i din inkomstdeklaration som du lämnar in året efter du lämnade gåvan. Detta innebär att du begär skattereduktion för en gåva som getts under år 2022 i den inkomstdeklaration som du lämnar år 2023.
Barn i Nöd är sen skyldig att lämna kontrolluppgift för de gåvor vi tagit emot och som omfattas av dessa bestämmelser. För att kunna lämna kontrolluppgifter på dig måste vi ha ditt personnummer. Är gåvan anonym finns det inte någon skyldighet, och inte heller någon möjlighet, att lämna kontrolluppgift. De kontrolluppgifter som kommit in till Skatteverket kommer att finnas förifyllda i din inkomstdeklaration. För att kunna få skattereduktionen krävs även att du har tillräckligt med skatt att räkna av reduktionen mot. Skattereduktion räknas av mot kommunal och statlig skatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift efter en särskild turordning.

För att Barn i Nöd ska kunna lämna in rätt uppgifter till Skatteverket ber vi dig att fylla i blanketten och underteckna med e-legitimation.

Klicka här för att komma till vår Blankett och signera med BankID

Klicka här för att själv skriva ut din blankett för att fylla i och skicka in den med posten till:

Barn i Nöd
Kungsportsavenyn 22
411 36 Göteborg