Företagssponsring

Vill ditt/ert företag vara med och ge barn en möjlighet att våga börja drömma om en bättre framtid? Tillsammans kan vi göra skillnad! Låt din/er företagslogga synas på Barn i Nöds hemsida och i vår tidning och var med och stötta arbetet vi gör bland barn och behövande utöver vår värld.

Barn i Nöd är en relativt liten organisation och kontakten med våra medarbetare i de olika länderna är varm, personlig och nära. Vi tror att det nära samarbetet och vänskapen med våra medarbete på de olika platserna utöver världen gör att de gör sitt allra bästa för att barnen ska ha det bra. Det gör också att vi har också god insyn i våra olika projekt och kan se att pengarna används som de ska.

 

Wallenstam AB (publ) är och har varit Barn i Nöds huvudsponsor under många år. Vi är mycket glada över detta samarbete och deras stora hjärta för dem som har det svårt!

För mer information och samtal kring vad som passar ditt/ert företag bäst; kontakta oss på info@barninod.com