Barn i Nöd har 90-konto

90-kontoDet innebär att våra räkenskaper ställs under granskning av Svensk Insamlingskontroll. Varje organisation med 90-konto förväntas använda högst 25% av insamlade medel för administration.

En säkerhet för Dig som givare – 90-konto.

Plusgiro 90 05 75-2

Bankgiro 900-5752