Rangala Baby Home

Personalen på Rangala Baby Home omsluter de små med kärleksfull hjälp och omsorg. Flera av barnen är HIV-smittade, men med rätt medicin redan från början kan omkring 30% av barnen växa upp och leva ett friskt liv.

Rangala Baby Home ägs av Katolska kyrkan. År 1939 startade Franciskan systrar från England ett center för att dela ut medicin.
De lärde även mammorna hur de skulle ta hand om sina barn så att de inte blev sjuka. Sedan hur de skulle sköta barnen när de var sjuka. I stort innebar arbetet att ta hand om sjuka barn och samtidigt erbjuda utbildning om bra näringslära.

År 1940 ändrades centrets inriktning på grund av att så många barn utan mödrar ökade. Många av kvinnorna dog under förlossningen. Det var då som Fransciskan systrarna från St Joseph (en lokal församling) öppnade ett separat center för omvårdnad och hjälp till spädbarn. De utbildade även mammorna som överlevt förlossningen. Allt handlade om omsorg och utveckling av barnen.

Efterhand hittades barn vid vägkanter eller i kulvertar och de kom till hemmet. Barnen var övergivna och okända. Några blev också övergivna eller försummade av anhöriga som inte klarade av att ta hand om barnen. Den trenden har fortsatt.

På Rangala Baby Home får nyfödda barn den bästa vård. Det bor nu runt 40 barn på barnhemmet. Mammorna till de flesta barnen på hemmet dog under förlossningen eller strax efter. Familjerna kommer då till barnhemmet och ber dem ta hand om barnet då de saknar möjlighet till det då mamman inte finns där. I området råder stor fattigdom och många saknar mat att regelbundet sätta på bordet till sina barn. Barnen får bo på Rangala Baby Home tills de är 4-5 år gamla, då de slussas ut till sina familjer eller släktingar.

Även efter det att barnen flyttat från Rangala Baby Home fortsätter personalen regelbundet att besöka dem. De kontrollerar att barnen fortsätter utvecklas på ett bra sätt och anpassas in i sina familjer. De hjälper också till med mat, kläder, medicin och utbildning i så stor utsträckning som de kan med begränsade resurser.

Rangala Baby Home ligger norr om Kisumu, nära Victoriasjön. I början av 1980-talet bekostade Barn i Nöd, med hjälp från SIDA, en nybyggnad av hemmet som då var helt förstörd av termiter. Sedan dess stöder Barn i Nöd regelbundet hemmet.

Följ med oss in på Rangala Baby Home, klicka för att se


Rangala

 

Juliet
Klockan åtta på morgonen den 16 maj 2012 kom Juliet till Rangala Baby Home. Hon var då några veckor gammal. De anhöriga berättade att mamman dött strax efter att hon fött tvillingar. Det var hennes första barn. Men Juliets tvillingsyster dog när hon var två veckor, på grund av malaria och lunginflammation.

I slutet av september var Juliet mycket sjuk och man misstänkte att hon hade tyfoidfeber. Hon lades in på sjukhuset och medicinering sattes in. Hon blev lite bättre. Men efter två veckor hade hon fortfarande feber och det togs fler prover. Det konstaterades att den lilla hade hjärnhinneinflammation. Hon fick då genast rätt behandling och blev sen bättre för varje dag som gick. Nu dricker hon sin välling, precis som de andra små barnen på barnhemmet, och hon går upp i vikt.

 

Joseph
Joseph kom till Rangala Baby Home den 4 oktober 2012, då han bara var några timmar gammal. Han föddes på sjukhuset och mamman var bara tretton år gammal. Hon hade blivit med barn med en kusin. De hade tänkt avbryta graviditeten, men på grund av riskerna då hon själv inte är stort mer än ett barn, så födde hon barnet.

Joseph är en liten pojke som inte erkänns i familjen och han är kallad för ett ”inscestbarn”. Man vill inget ha att göra med pojken. Men Joseph har nu hamnat på Rangala Baby Home där han omhändertas på allra bästa sätt. Och Syster Esther hoppas att framöver hitta en familj som är villig att ta hand om Joseph och ge honom ett hem.

Fler Projekt

Hannacentret

I Proyecto Cuatro, några kilometer utanför Azua finns det många

Ray of Hope

Glória Santos Reynolds är uppvuxen och bosatt i Manaus som

BaanChivitMai

Verksamheten startades år 1989 i huvudstaden Bangkok och fyra år

Kärlekens Hem

Staden Manacapuru ligger utmed Solimões, den flod som dagligdags kallas