”Barn är jordens levande blommar” -Maksim Gorkij

Högtidsgåva

Hannahuset

Ett uppskattat sätt att gratulera på högtidsdagen kan vara att ge en gåva till Barn i Nöd. Vi skickar då ett gratulationskort med er personliga hälsning. Gåvosumman anges inte på kortet.

Det är enkelt att skänka en högtidsgåva till Barn i Nöd. Du använder ett vanligt inbetalningskort: Plusgiro 90 05 75-2 eller Bankgiro 900-5752. Tänk på att när du betalar över plus- eller bankgiro tar det mellan 1 till 3 dagar innan uppgifterna är oss till handa.

Så fort gåvorna är oss tillhanda administreras de och skickas med post samma dag eller lagom till det datum då du vill att den ska komma fram. Så var gärna ute i god tid!

  1. Namn på den person du önskar gratulera
  2. Namn och adress dit gratulationskortet ska skickas
  3. Vem eller vilka som hälsar
  4. Personlig hälsning om så önskas

Texta tydligt!

Internetbanken
Om du skickar pengar via internetbanken finns det oftast inte plats att skriva in all information. Skicka oss då ett email till info@barninod.com, eller ring oss på 031-704 65 60, så ordnar vi så kortet blir rätt skrivet och skickat.