2013 September

Luzeny Costa, föreståndarinnan för Kärlekens Hem i Manacapuru, skrev i augusti ett brev till oss för att berätta om några av de barn och vuxna som kommer till centret. Luzeny skriver:

Jag är så glad över de framsteg jag upplever att vi får se här på vårt center. Denna plats är till en sådan stor välsignelse för många! Först vill jag börja med att berätta om en tioårig pojke som heter Joel…

Läs mer i tidningen