2021 Mars

2020 var ett utmanande år för oss alla. Covid-19 blev ett bakslag för hela samhället och för världen. Vi startade 2020 med stor förväntan och iver. Vi hade bestämt oss för att vi ville förändra vårt arbetssätt. Vi hade insett att modellen vi tidigare använt i vårt arbete med barnen behövde förändras. Allt sedan den nya skolmodellen infördes och barnen skulle vara i skolan hela dagarna istället för halva dagen, så kände vi att det inte längre fanns utrymme att hjälpa barnen på det sätt vi ville. Vi upplevde att vi behövde lägga tid på att stärka deras självkänsla och forma dem som personer.

Klicka för att läsa mer i tidningen (pdf)