(Svenska) “Ibland tror vi att det vi gör bara är en droppe i havet. Men havet skulle vara mindre utan den droppen.” Moder Teresa

Newspapers are only available in Swedish.