2022 December

De fem syskonen Vincent, Caroline, Frank, Alex och Roseline har växt upp i ett fattigt hem. Pappan lämnade familjen för att försöka hitta arbete på annan ort och barnen fick bo kvar hos sin mamma som är psykiskt ostabil och hon lider av epilepsi.

De växte upp utan att någonsin vara säker på när de nästa gång skulle få något att äta. De äldsta barnen fick dagligen….

Klicka här för att läsa mer i vår tidning (pdf)