2015 December

Tidning dec15

Under hösten fick även Ebenezer Home plötsliga besök av myndigheterna då de ”förhörde” barnen och försökte hitta fel. De började störa de ansvariga under förevändningen att barnen konverterades till kristendomen. Många kristna barnhem har nu stängts av regeringen. Barnen skickades till statliga barnhem, där det redan innan var fullt och de saknade ekonomi för att ta emot fler…

Läs mer i vår tidning (pdf)