2019 Juni

Tidning juni 2019Fattigdomen är en av grundorsakerna till att barn far illa i världen. Hunger kan driva en människa långt från humana och moraliska värderingar. I Sydostasien finns det föräldrar som är beredda att sälja ett av barnen för att få pengar till mat till de övriga.

Synen på barn är också olika i olika kulturer. I Sverige säger vi att vi har barnen till låns, medan man i till exempel Thailand säger sig äga ett barn som en egendom…

Läs mer i vår tidning (pdf)