Barnen på Ebenezer Home i Shahpur, Indien

Ebenezer Home fick för några år sen ändra sin registrering hos myndigheterna från barnhem till skolhem. Att vara skolhem betyder att barnen bor där för att få mat, logi och omvårdnad under skolterminerna och sen åker de hem till familjen under loven. På Ebenezer Homes skolhem bor det drygt 40 barn och de allra flesta har familjer eller släktingar att åka hem till.

Under de senaste åren har mycket hänt i Indien och många barnhem har blivit tvungna att lägga ner. Myndigheterna har då flyttat barnen till statliga barnhem, som redan innan var fulla. Det är i alla fall inte barnens bästa som man utgått från när man tvingat så många privata barnhem att stänga. Intill Ebenezer Home fanns tidigare ett annat barnhem som stöttades från Sverige, men på grund av myndigheterna som inte ville ge dem godkänt att fortsätta lades det ner 2016. För att barnen som bodde där inte skulle hamna på ett statligt barnhem ordnade vi det så att de kunde flytta in på Ebenezer Home. Då kunde de bo kvar i samma by och gå kvar i samma skola som innan. Men eftersom Ebenezer Home inte längre är ett barnhem håller man på att försöka hitta ett bra hem dit dessa 18 barn kan flytta.

Av våra ursprungliga barn på Ebenezer Home finns nu elva kvar som fortfarande går i skolan. De är skrivna på bekanta och vänner runt hemmet, endast för att staten inte ska kunna ta dem ifrån oss. Det är viktigt för oss att de får möjlighet att gå ut skolan och får det bra i framtiden. Det är fantastiskt att vi fortfarande har kontakt med många av flickorna som vuxit upp på barnhemmet och som nu är utbildade, har arbete och har gift sig och fått barn.

Men att vara ett skolhem är ju ett problem nu under pandemin när skolorna är stängda. Barnen får då inte bo kvar på skolhemmet utan ska hem till sina familjer. På grund av detta har vi flyttat de barn som ingen familj har så de tillfälligt bor på handikapphemmet i Padhar, som ligger 15 kilometer från Shahpur. Barnen har det bra och de trivs gott. De leker och sportar med barn och ungdomarna på bor på handikapphemmet.

Så snart det är möjligt, med tanke på pandemin, kommer de att flytta tillbaka till Ebenezer Home och gå i skolan som vanligt.