Förändringar och tre avslutade projekt i och med årsskiftet 2022/2023

Förändringar i årsskiftet 2022/23

Efter några år då Barn i Nöd fått in mindre pengar så behöver vi göra förändringar och dra ner antalet projekt. Pandemin har gjort avtryck och förändrat tillvaron för många. Tidigt under 2022 meddelande vi tre av våra platser att vi efter årets slut inte längre kommer att kunna finnas med som bidragsgivare till projekten. Alla mottog beskedet med förståelse, även om de förstås beklagar det.

Instituto Evengélico
Sen 1999 har Barn i Nöd varit med och stöttat Instituto Evangélico som ligger i Japeri, några mil utanför Rio de Janeiro i Brasilien. Det är en stor skara av barn som fått hjälp och stöd under alla dessa år. Instituto Evangélico har också ett visst stöd utifrån lokalt och vi hoppas nu att det kan ökas ut då vi nu avslutar vårt stöd till centret. De ansvariga, tillsammans med sin fantastiska personal, har gjort och gör ett otroligt fint arbete! Vi önskar dem allt gott och Guds rika välsignelse i sitt fortsatta arbete för att hjälpa barnen i Japeri.

Mukarangye-skolan
Ett projekt som inte funnits med oss lika länge är skolan ”Mukarangye” som ligger i Kabale town, sydvästra Uganda. Då de ansvariga Wycliff och hans fru Gilian bor i Sverige finns möjligheten för dem att kunna finna hjälp och stöd på annat håll. Vi är glada över att vi nu under ett antal år kunnat hjälpa dem att bygga ut skolan och köpa in material och annat som de hade stort behov av. Vi önskar dem allt gott i det fortsatta arbetet bland barnen i Mukarangye-skolan.

Slumarbete
Vi avslutar nu också vårt stöd till Vanitha och Allen som arbetar bland barnen i New Delhis slum. De har många olika program bland barn och familjer i ett av de stora slumområdena i mångmiljonstaden. Vanitha och Allen gör ett fantastiskt arbete och att de fortsatt att arbeta i slummen, trots att de knappt haft några ekonomiska resurser, visar på deras stora hjärta för alla dessa barn. Vi önskar dem Guds rika välsignelse i deras fortsatta arbete bland barnen i slummen.

Det är aldrig roligt att avsluta projekt när man vet att behoven är stora. Men trots det, måste man bland göra det oundvikliga. Vi hoppas att situationen blir bättre och att vi då i så fall på något sätt kan finns där som stöd. Vi hoppas och ber att nya dörrar ska öppnas för dessa projekt och att de även i fortsättningen kommer att arbeta för barnens bästa på alla platser. Ibland måste man avsluta projekt för att det inte fungerat av en eller annan anledning, men så är inte fallet med dessa tre projekt, utan det är på grund av hur den ekonomiska situationen ser ut just nu.

Karin Johansson