Effekterna av Covid-19 i Autazes och för hjälpcentret Lyckliga Barn

Autazes är en brasiliansk kommun som ligger i storstadsregionen Manaus, i delstaten Amazonas. I maj 2020 inrättades där ett fältsjukhus för att hjälpa de insjuknade i Covid-19, men tyvärr hade de inte tillräckligt med utrustning för att kunna behandla de sjuka. Patienter med svåra symtom skickades till Manaus, medan andra vårdas på sjukhus i Autazes. På grund av bristande resurser dog tyvärr många av patienterna. Borgmästaren i Autazes gjorde sitt bästa för att få ut information för att försöka förebygga och hindra smittan att sprida sig så snabbt, men många blev sjuka.

I mars månad 2020, ersattes den vanliga skolan med onlinekurser, vilket orsakade ett stort problem för befolkningen då alla inte har tillgång till internet. 2020 betraktas som ett helt bortkastat läsår för eleverna. I november, när man trodde att saker och ting var mer eller mindre ”under kontroll” så fick eleverna återvända till skolorna och man arbetade i små grupper, men snart ökade smittan och skolorna stängde ner igen.

I januari 2021 infördes åtgärder för att försöka minska smittan i denna andra våg av coronaviruset. Men trots alla försök så blev ändå ett stort antal människor smittade. På grund av situationen som rådde infördes utegångsförbud 19-31 januari. Det blev då förbjudet att vistas eller cirkulera på allmänna platser mellan klockan 15.00 till 06.00.

En annan oroande situation är effekterna på kommunens ekonomi på grund av att man stängde all icke-väsentlig handel som till exempel t.ex. kläd och allt-i-allo-butiker. Det som fick vara öppet var nödvändiga butiker så som livsmedel, matmarknader, apotek, bagerier, laboratorier, vårdcentraler, bensinstationer och slakterier. Detta resulterade i att många var tvungna att skicka hem sina anställda och lämna dem utan jobb och inkomst.

Regeringen har tillsammans med privata företag gått samman för att försöka minska den ekonomiska påverkan genom att dela ut matpaket med basvaror. Matpaketen har delats ut till familjer som lever i utsatthet och ekonomiska svårigheter. Trots alla ansträngningar som gjorts så saknas fortfarande resurser. Behoven är mycket större än resurserna.

Den goda nyheten är att Autazes har fått ta del av det efterlängtade vaccinet mot COVID-19. De säger att de inte bara fick ett vaccin; de fick nytt hopp. En förväntan på att snart få kramas och få träffas och umgås med familj och vänner. Den första leveransen av vaccinet kom för att gynna både den inhemska befolkningen och vårdpersonalen.

Lyckliga Barn
Precis som för skolorna påverkades centret Lyckliga Barn av pandemins oväntade ankomst och de fick avbryta alla sina aktiviteter i början av april 2020. Det var mycket svårt att kunna förklara för barnen att vi inte kunde fortsätta. Många av dem kunde inte förstå varför. Vi vet ju att vårt center för många av barnen är en plats för trygghet, kärlek och mat. Vi tror också att det som  barnen hade svårt att sätta ord på var deras oro för att inte längre kunna komma till centret och få mat. Lyckliga Barn ligger i utkanten av Autazes, där det finns många behövande familjer. De lever i en mycket svår situation och många barn är beroende av den måltid de räknat med att få varje dag på centret. Det gjorde oss väldigt ledsna för vi visste att detta så direkt skulle påverka alla familjer som fick denna hjälp på Lyckliga Barncentret.

Med tanke på situationen så funderade vi på hur vi bäst skulle kunna hjälpa dem och vi bestämde oss för att använda pengarna för att köpa matpaket. På så sätt kunde vi på ett mycket direkt sätt hjälpa våra barn och deras familjer. Detta började vi med i april 2020 och vi har sen kunnat hjälpa dussintals familjer varje månad. Många av mammorna säger att dessa matpaket har varit den enda källan till mat.  I början av varje månad väntar de ihärdigt på att få ett nytt matpaket. Alla familjerna är oerhört tacksamma för denna hjälp. Det har blivit som ett tecken på Guds kärlek till dem var och en. Att de inte är bortglömda.

Förutom matpaketet får de ord av uppmuntran och vi ber för dem. Vi skickar också med en skoluppgift som barnen ska göra hemma, tillsammans med sina föräldrar. Målet är att uppmuntra dem att fortsätta studera och göra något bra med sin tid hemma. När de nästa gång kommer för att få sitt matpaket så lämnar de in sin uppgift och får då en ny och så fortsätter vi.

Vid jul så ordnade vi en julfest, trots alla begränsningar och restriktioner för Covid-19. Vi följde alla regler för att göra det så säkert som möjligt. Det var väldigt spännande och roligt att träffa alla barnen igen och alla ställde samma fråga: “När får vi komma tillbaka? Vi saknar centret och allt roligt vi gör här.”

Med tanke på den nuvarande situationen så har vi i skrivande stund ingen aning om när vi kan öppna upp Lyckliga Barn, men vi ber, hoppas och tror att allt snart kommer att kunna återgå till det normala. Både personal och barn längtar och drömmer om att snart kunna träffas och kramas på centret Lyckliga Barn.

Marta Silva