Neve Michael i Israel

Kära underbara vänner!

Jag vill tacka Barn i Nöd för ert kontinuerliga stöd till Neve Michael!

Neve Michael i Pardes Hana är en fristad för 280 barn i riskzonen, i åldrarna 5–18 år. Barnen kommer från dysfunktionella familjer som har drabbats av fysiska, sexuella och mentala övergrepp och vanvård i späd ålder. Vi tar emot pojkar och flickor från hela Israel, främst från landets utkanter. Våra pojkar och flickor är bland de allvarligaste och mest hjärtskärande fallen av barn i riskzonen i Israel. Vårt mål är att bryta den cirkel av nöd som drabbar våra barn och ge dem hopp om en bättre framtid. Engagerad och professionell personal hjälper våra barn att övervinna sina trauman och utvecklas till friska unga män och kvinnor. Detta sker genom utbildning, daglig omsorg, varm medmänsklighet och ett brett utbud av terapitjänster som är skräddarsydda för att passa våra barns individuella behov. Vårt uppdrag är att ge varje pojke och flicka det liv de förtjänar att ha.

 

När Covid-19 härjade som mest tog vi emot Aderet, en bedårande och ömtålig liten 10-årig flicka. Hon hade blivit hämtad av socialtjänsten från sitt hem och kom till Neve Michaels kriscenter. Vi fick veta att hennes pappa hade dött när hon var runt 1,5 år gammal och att hon växt upp hos sin mentalt instabila mamma. Tyvärr smittades Aderets mamma av Covid-19 och visste inte att hon hade sjukdomen, förrän Aderet en morgon hittade henne död i sin säng. Hon sprang gråtande till en granne som larmade myndigheterna. Tyvärr lider hennes släktingar av olika grader av problem så ingen av dem kunde ta emot Aderet i sin familj.

I ett tillstånd av oerhörd sorg och nedbruten själ kom denna lilla flicka till vårt kriscenter. Hon vägrade äta och kunde inte sova. Om någon rörde vid henne eller ens kom i närheten av henne så skrek hon. Efter att hon undersökts av vår medicinska och psykologiska personal bestämde vi oss för att den tryggaste vägen för hennes återhämtning var att låta henne genomgå djurterapi och konventionell terapi. Detta kombinerade tillvägagångssätt har gett resultat och hon börjar få vänner i sin egen ålder och lär sig allt eftersom att lita på alla omtänksamma vuxna, terapeuter, lärare och rådgivare, som gör allt de kan för henne. Hon börjar sakta få kontakt med sina känslor och börjat vänja sig vid sin nya omgivning och tillvaro. När Aderet fick veta att det var dags för henne att lämna kriscentret och flytta in i ett av familjehemmen i barnbyn så hon: ”Detta är mitt mirakel.”

Under det senaste året har det varit många av de anställda och även barn som antingen haft Covid-19 eller varit i karantän. Det har varit en väldigt stor utmaning att både kunna ta hand om barn som varit sjuka och samtidigt hålla barnen sysselsatta i karantän. Dessutom drabbades barnen som blev sjuka av stor stress och rädsla. Ett intressant faktum var att många av barnen var oroliga för att de inte skulle hinna med sina skolarbeten om de blev sjuka eller isolerade.

Något som också blev påtagligt under 2021 var att Covid-19 orsakade en ökning av fysiska och verbala övergrepp. Vi fick över 20 nya barn i september 2021 och fler står på en väntelista för att komma in. Neve Michaels Barnby har skapat familjehem för barn i åldrarna 5–7 år. Dessa barn växte upp i dysfunktionella hem där de inte ens fick lära sig det mest grundläggande i livet. Vare sig när det gäller hygien eller hur man beter sig.

När föräldrarna är höga på droger eller berusade är de oförmögna att göra vad normalt fungerande föräldrar gör – lära sina barn det grundläggande i livet. Dessa små barn måste nu lära sig från grunden om dagliga rutiner i det normala livet. Detta var inget de någonsin såg i sina egna hem. De vet inte hur man badar/duschar, borstar tänderna och tvättar sina ansikten. De vet heller inte hur man använder gaffel, kniv och sked när man äter. Att lära dem alla dessa grundläggande saker är en lång process som kräver mycket känslighet och noggrann uppmärksamhet.

När det sen är dags för barn och ungdomar att lämna Neve Michael är det ett bevis på vår framgång. Det visar att den onda cirkeln av nöd kan brytas. De anländer till Neve Michael med resväskor fyllda av trauma och smärta och lämnar oss med resväskor fyllda av hopp och en lovande framtid.

Som alltid tackar vi er, våra kära vänner, så mycket för ert stöd. Vi vill uppmana er att hålla er i trygghet och önskar er all lycka under dessa svåra och utmanande tider.

Med kärlek, Hava Levene

Föreståndare på Neve Michael