Läget i Indien under pandemin

Den indiska regeringen beordrade i slutet av mars plötsligt 50 dagars fullständig ”nedstängning av hela landet”. Detta var nödvändigt för att få kontroll på pandemin och minimera antalet dödsfall. Det fanns ingen frihet att längre vistas ute, myndigheterna bad alla att stanna hemma. En gång i veckan fick en person från varje hushåll gå ut för att handla mat till familjen. Under denna svåra tid begärde myndigheterna också att alla icke-statliga organisationer i Indien skulle delta i någon form av stöd till de behövande. Ett samarbete med myndigheterna.

Blindmission, Kerala
För Blindmissionen i södra Indien innebar detta att de bland annat delade ut matpaket, medicin och tvål. Det är runt 100 familjer som på detta sätt fått hjälp genom Blindmissionen. I matpaketen ingår ris, mjöl, olja, bönor, socker med mera. Myndigheterna hjälper så många de kan, men hjälpen räcker ändå inte till. I Kerala finns över 400 000 gästarbetare från andra delstater och de har inte kunnat åka hem på grund av inställda tåg. Så dessa behövde också hjälp. Behoven är stora.

Agape Child Centre, Kerala
I närheten av Agape finns ett dagis, där matpaket och mediciner lagras för människor i nöd. Med hjälp av polis kommer behövande människor dit för att hämta matpaket och andra förnödenheter. Agape hjälpte också många sjuka människor att komma till sjukhuset när de behövde den hjälpen.

De femton eleverna i Bibelskolan, som kommer från norra Indien, kunde inte resa hem på grund av nedstängningen. Tills vidare bor de kvar på Agape och blir omhändertagna där. Myndigheterna är väl medvetna om arbetet som personalen på Agape gör och de uppskattar samarbetet. Många personer ringer också till Agape för att få hjälp, men resurserna är begränsade.

Ebenezer Home & School, Madhya Pradesh
I Shahpur leds arbetet av skolans rektor A.J Singh, som tillsammans med sina medarbetare delat ut matpaket till många bybor runtomkring Shahpur. Polisen och myndigheterna bad också om hjälp att dela ut andra förnödenheter av olika slag till de mycket fattiga som drabbats i området. Barnen på Ebenezer Home har fått hjälpa till att packa påsar som sen delats ut.

Insatserna som A.J Singh och hans medarbetare gjort har berömts mycket av de lokala myndigheterna. De är mycket tacksamma för de generösa insatserna och samarbetet. Även tidningarna i området har skrivit mycket om arbetet som bedrivs av Ebenezer Home & School.

Slumarbete i New Delhi
Människor har köat för att komma in i lokalerna för att få matpaket hos Allen och Vanitha. I den här delen av slummen som kallas Sangam Vihar i New Delhi bor det runt 1 miljon människor och det på en yta av 3 x 5 kilometer. Trängseln är stor och behoven stora.

Matpaket till runt 120 familjer har delats ut. Hjälpen mottages med stor tacksamhet. Allen och Vanitha skickar en hälsning: Tack för er omsorg om människorna här i vårt slumområde. Vi vet inte hur vi med ord kan uttrycka vår tacksamhet! En kvinna som fick ett av våra matpaket sa: ”Om ni inte hjälpt oss skulle vi dött utan mat.” Några höll ihop sina händer och sa TACK! En del bara grät. De flesta som fått matpaket är änkor, ensamma, sjuka och mycket fattiga. Vi gör vårt bästa för att finnas där för dem i denna svåra situation och vi är så oändligt tacksamma för att ni finns där och är med oss i detta arbete. Ifrån djupet av våra hjärtan vill vi skicka ett stort och varmt TACK!

Vill Du hjälpa till?

Det är stora behov av matpaket till de fattiga familjerna. Vill du vara med och betala för ett matpaket till en behövande familj? Det skulle vara till stor hjälp och ett bra matpaket med basvaror kostar 200-300 kronor. Swisha till 123 900 5752 och märk med ”Matpaket”.

Tack för att du vill vara med och hjälpa dem som är svårt drabbade utöver världen!