Situationen på Grace Yrkesskola i Nagrakata

Grace Vocational Training Centre i Nagrakata, i norra Indien, ger alla dessa tjejer som går på skolan en fantastisk chans att göra något med sina liv. Den hjälper dem och deras familjer att överleva och förminskar risken att tjejerna ska hamna i prostitution. Tjejerna får nu en helt annan status i samhället. De båda ettåriga kurserna Hår & Skönhetsvård och Sömnad fungerade mycket bra under det första året. Tjejerna trivdes bra på internatet och deltog med stor iver i utbildningen.

Men sen kom pandemi, Corona, COVID-19 och nedstängning… hur skulle man kunna fortsätta det fina arbete som påbörjats med att hjälpa dessa unga tjejer att ge dem den plattform de behöver för att med vederbörlig respekt kunna tjäna ihop till sitt eget levebröd?

Efter långa diskussioner kom man fram till att undervisningen skulle göras online. Först åkte lärarna ut till eleverna för att dela in dem i två olika grupper. I den första gruppen ingick de tjejer som hade en telefon och som kunde koppla upp sig för att delta i undervisningen. I den andra gruppen de som inte hade någon telefon och tillgång till internet. Det fanns endast fem elever av trettio som hade en telefon.

Resultat av gruppindelningen blev att man samlades i smågrupper runt dem som hade telefon, plus att även några ur personalen i området fick dela telefon med tjejerna. På så sätt kunde alla delta i undervisningen.

Under året har de sen haft regelbunden online-undervisning i de olika teknikerna som till exempel i kosmetologkursen, skräddare, data och konversationsengelska. Det har fungerat mycket bra. Till att börja med hade eleverna svårt att anpassa sig till detta nya sätt att studera, men allt eftersom har de vant sig. Lärarna har på så sätt kunnat undervisa och eleverna har kunnat ställa sina frågor och det har blivit ett bra utbyte.

Man följer också upp undervisningen då lärarna veckovis besöker eleverna för att hjälpa och vägleda dem efter behov. Detta har också lett till att lärarna ännu tydligare lärt känna elevernas kapacitet och svårigheter. De kan nu ännu bättre hjälpa dem på ett sätt som kan leda till bra förändringar i deras liv. Dessa fältteam besöker inte bara eleverna utan de träffar också deras föräldrar och kan sporra dem till att uppmuntra sina döttrar i studierna. De talar med dem om hälsa och vikten av att hålla rent och fint i hemmet. Ett litet steg i hopp om att få till lite förändring och positivitet i deras liv.

Familjerna får också varje månad matpaket som är till mycket stor hjälp för dessa fattiga familjer. Under pandemin, då tjejerna inte får bo på skolan, får de också hem ytterligare mat, medicin och sanitetsartiklar som de är i behov av. Personalen möter familjerna, vars ansikten avspeglar den tacksamhet, glädje och förtroende som denna hjälp ger. Vi är mycket tacksamma och glada för möjligheten att kunna vara med och ge dessa tjejer en chans att förändra sina liv. Vi vill sända varma hälsningar med stor tacksamhet, från personalen och från tjejerna och deras familjer, till er alla som hjälper oss i Sverige!

Manoj Kami, föreståndare för Grace Vocational Training Centre