Ebenezer Home & School

DSC_0044Emanuel Ebenezer Home ligger i Shahpur, söder om Bhopal i Madhya Pradesh, och startades av Esther Premswarup på 1930-talet. 1982 började Barn i Nöd stödja hemmet för att sedan 1992 ta hela det ekonomiska ansvaret för Ebenezer School och Ebenezer Home.

Sedan 1992, då Barn i Nöd tog över verksamheten, har nytt barnhem och ny skolbyggnad uppförts. SIDA har bidragit med pengar till den nya skolan.

Emanuel Ebenezer Home i Shahpur har sedan många år varit en plats där föräldralösa, oönskade och ”kasserade” barn har tagits omhand med mycket kärlek. Barn som kommit till barnhemmet har varit bara några dagar gamla eller efter att ha förlorat sin mamma och sen inte varit accepterade av pappans nya fru och då inte kunnat bo kvar hemma.

På Ebenezer Home har de alla blivit behandlade med stor kärlek och tagits upp i den stora syskonskaran. De äldre har hjälpt till med att se efter de yngre. Barnhemmet har varit en plats där barnen fått växa upp, få utbildning och en trygg framtid.

Men under de senaste åren har Indien sett stora förändringar på den politiska scenen och den nuvarande regeringen propagerar för hinduismen. Sedan dess har de flesta barnhem som drivs av kristna organisationer fått stora problem. Under hösten fick även Ebenezer Home plötsliga besök av myndigheterna då de ”förhörde” barnen och försökte hitta fel.

DSC_0151

Ebenezer Home ansökte om att få fortsätta att bedriva barnhemmet och hade goda förhoppningar om att det skulle gå bra, eftersom myndigheterna inte kunde hitta fel och brister i omvårdnaden om barnen. Men efter många månaders kämpande fick de beskedet att barnhemmet inte kunde fortsätta bedrivas som det var. Baby Home fick inte vara kvar, tillståndet att bedriva barnhem gäller för barn mellan 5-18 år. Till de små barnen som tidigare bodde på Baby Home hittades familjer där de blev adopterade. Vi är mycket glada över att bra familjer hittades till “våra” barn.

På barnhemmets hostel bor också barn från fattiga familjer som bor där under terminerna så de kan gå i skolan på Ebenezer Ebenezer School. Sammanlagt bor det runt 50 barn på hemmet.

DSC_0306

Emanuel Ebenezer School
I den nya skolan går cirka 550 barn, dels från barnhemmet och dels från byarna runt omkring. Skolan omfattar förskola och årskurserna 1-10. Skolan är indelad i två delar. Ena delen får all undervisning på sitt modersmål hindi och den andra får all undervisning på engelska. Skolan har ett mycket gott anseende i området. Lunch serveras till 120 barn som kommer från mycket fattiga familjer.

Barn i Nöd står som ensam ansvarig organisation för barnhemmet och skolan.

Ebenezer Home_School

Shahpur FB

 Shahpur

Fler Projekt

Hannacentret

I Proyecto Cuatro, några kilometer utanför Azua finns det många

Ray of Hope

Glória Santos Reynolds är uppvuxen och bosatt i Manaus som