Resa till Amazonas

Under två veckor i början av september hade jag förmånen av att ha sex svenska ungdomar med mig i Amazonas. Det var två intensiva veckor då de fick uppleva mycket av vad Amazonas har att erbjuda, besöka platser och träffa många människor. Det var så fint att se hur de direkt dök in i barngrupperna, […]

Hannacentret i Dominikanska Republiken 10 år

Det har nu gått tio år sen vi öppnade Hannacentret och det är fantastiskt att se tillbaka på allt som hänt under dessa år. Så många barn som kommit till centret och fått hjälp och stöd i livet. Marta Rodrigues kom från Brasilien för att vara med och utbilda personalen och starta upp arbetet med […]

Lyckliga Barn i Autazes, Brasilien

Personalen gör ett fantastiskt arbete med barnen på centret Lyckliga Barn och de älskar verkligen sitt jobb. De försöker hela tiden utveckla och göra det bättre och bättre. Centret ligger i ett område där kriminalitet och droganvändning är stor. Många av barnen hör och ser mycket som de borde vara helt ovetandes om. Många av […]

Förändringar och tre avslutade projekt i och med årsskiftet 2022/2023

Förändringar i årsskiftet 2022/23 Efter några år då Barn i Nöd fått in mindre pengar så behöver vi göra förändringar och dra ner antalet projekt. Pandemin har gjort avtryck och förändrat tillvaron för många. Tidigt under 2022 meddelande vi tre av våra platser att vi efter årets slut inte längre kommer att kunna finnas med […]

Hannacentret i Dominikanska Republiken

Aktiviteterna är nu i full gång och barnen kommer måndag till fredag, både på förmiddagen och eftermiddagen. På förmiddagarna kommer de allra minsta. De är från två år gamla och vi har då aktiviteter som passar dem. Vi vill stimulera och få i gång inlärning och koordination. De får bland annat färglägga, lära sig vokaler […]

Neve Michael i Israel

Kära underbara vänner! Jag vill tacka Barn i Nöd för ert kontinuerliga stöd till Neve Michael! Neve Michael i Pardes Hana är en fristad för 280 barn i riskzonen, i åldrarna 5–18 år. Barnen kommer från dysfunktionella familjer som har drabbats av fysiska, sexuella och mentala övergrepp och vanvård i späd ålder. Vi tar emot […]

Situationen på våra platser i Indien

Den nuvarande situationen för Covid-19 i Indien förändras dag för dag och från stat till stat. I vissa delar av landet blir det bättre och i andra delar är lidandet stort. Staten West Bengal, där Yrkesskolan i Nagrakata ligger, drabbades mycket hårt av pandemin men läget är nu bättre. Från och med september planeras att […]

Effekterna av Covid-19 i Autazes och för hjälpcentret Lyckliga Barn

Autazes är en brasiliansk kommun som ligger i storstadsregionen Manaus, i delstaten Amazonas. I maj 2020 inrättades där ett fältsjukhus för att hjälpa de insjuknade i Covid-19, men tyvärr hade de inte tillräckligt med utrustning för att kunna behandla de sjuka. Patienter med svåra symtom skickades till Manaus, medan andra vårdas på sjukhus i Autazes. […]

Hannacentret i Dominikanska Republiken

2020 var ett utmanande år för oss alla. Covid-19 blev ett bakslag för hela samhället och för världen. På Hannacentret startade vi året med stor förväntan och iver. Vi hade bestämt oss för att vi ville förändra vårt arbetssätt. Vi hade insett att modellen vi tidigare använt i vårt arbete med barnen behövde förändras. Allt […]

Situationen på Grace Yrkesskola i Nagrakata

Grace Vocational Training Centre i Nagrakata, i norra Indien, ger alla dessa tjejer som går på skolan en fantastisk chans att göra något med sina liv. Den hjälper dem och deras familjer att överleva och förminskar risken att tjejerna ska hamna i prostitution. Tjejerna får nu en helt annan status i samhället. De båda ettåriga […]

Barnen på Ebenezer Home i Shahpur, Indien

Ebenezer Home fick för några år sen ändra sin registrering hos myndigheterna från barnhem till skolhem. Att vara skolhem betyder att barnen bor där för att få mat, logi och omvårdnad under skolterminerna och sen åker de hem till familjen under loven. På Ebenezer Homes skolhem bor det drygt 40 barn och de allra flesta […]